Cypresses B. 152 (string quartet versions)

String quartet versions of 12 of Dvorak's 18 'Love Songs', op. 83 (arr. 1887)

 1.  
 2. V té sladké moci očí tvých/In that sweet power of your eyes.
 3. V tak mnohém srdci mrtvo jest/So many hearts are as though dead.
 4. Ó duše drahá jedinká/Oh dear soul, the only one.
 5.  
 6. Já vím, že v sladké naději/I know that in my sweet hope.
 7. Ó zlatá růže spanilá/Oh golden rose so beautiful.
 8. Ó naší lásce nekvete/Oh, for us love does not bloom.
 9. Kol domu se teď potácím/Round the house I stagger now.
 10.  
 11.  
 12. Zde hledím na ten drahý list/Here I look at this dear letter.
 13.  
 14. Zde v lese u potoka/In forest here by a brook.
 15.  
 16. Tam stojí stará skála/There stands an ancient rock.
 17. Nad krajem vévodí lehký spánek/Over the countryside reigns a light sleep.
 18. Ty se ptáš, proč moje zpěvy bouří/You may ask why all my somber songs.

Work Type:

Concerts by Work